ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Ґрунти України

     Україна володіє неоціненним багатством – найродючішими ґрунтами, що становлять 70% ґрунтового покриття країни. Займаючи 4% світового суходолу, вона має 12% світових площ чорноземних ґрунтів. Ця особливість визначає об’єктивний статус України як розвиненої аграрно-промислової держави. За біокліматичним потенціалом за належних технологій на українських ґрунтах можна отримувати в середньому 6-7 т/га зернових культур, 60-70 т/га цукрових буряків та відповідні врожаї інших культур. Фактично ці потенціальні можливості використовуються тепер на 30-50 % через порушення екологічної відповідності сучасних агротехнологій, нехтування вимог законів природи. Особливу тривогу викликає кризовий  екологічний стан агроландшафтів в Україні, результатом якого є зниження родючості ґрунтів. Необхідні термінові системні заходи оптимізації природокористування, приведення природної системи до рівноваги.

40.3

Г 22

    Гаськевич, В. Г.

    Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся : монографія / В. Г. Гаськевич, С. П. Позняк ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 256 с. : табл. - (Ґрунти України). - Бібліогр.: с. 237-254. - ISBN 966-613-195-1 : 15.00.

   Умови ґрунтоутворення. Методика досліджень. Фізичні властивості ґрунтів та їх зміна. Фізико-хімічні властивості. Деградаційні процеси в осушених ґрунтах. Оптимізація використання осушених ґрунтів і шляхи регулювання деяких негативних процесів.

26.3(4УКР)

Г 22

    Гаськевич, О. В.

    Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я / О. В. Гаськевич, С. П. Позняк. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 208 с. : карти, табл. - Додатки. - Бібліогр.: с. 163-171. - ISBN 978-966-613-543-1 : 13.62.

   Умови формування структури ґрунтового покриву. Методика досліджень. Теоретичні та практичні аспекти вивчення, характеристика сучасної структури ґрунтового покриву. Антропогенне трансформування.

40.3(4УКР-4ВОЛ)

Г 90

    Ґрунти Волинської області : [монографія] / за ред. М. Й. Шевчук. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. - 164 с. : іл. - Присвяч. 10-річчю Поліської філії ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського. - Бібліогр.: с. 161-162. - ISBN 966-7294-58-7 : 25.00.

   Основні фактори ґрунтоутворення. Ґрунти Волині та їх характеристика. Агроґрунтове районування області. Агромеліоративна характеристика ґрунтів. Радіаційний стан ґрунтів області.

40.3

Г 90

    Ґрунти Волинської області : [монографія] / за ред. М. Й. Шевчука, М. І. Зінчука, П. Й. Зіньчука. - 2-е вид., перероб. та доп. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 144 с. : іл. - Бібліогр.: с. 136-137. - ISBN 978-617-7272-60-0 : 120.00.

   Досліджено та узагальнено актуальні проблеми ґрунтового покриву Волинської області, його зміни й трансформацію під впливом природних та антропогенних факторів.

40.3я73

Г 90

    Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров, О. Л. Тонха ; за ред. В. І. Купчика. - Київ : Кондор, 2010. - 416 с. : іл. - Бібліогр.: с. 405-408. - ISBN 978-966-351-103-0 : 75.00.

    Загальні поняття про ґрунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення ґрунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених ґрунтів та основні агрохімічні матеріали. Менеджмент планування та використання ґрунтових ресурсів.

40.3

К 43

    Кирильчук, А. А.

    Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся : монографія / А. А. Кирильчук, С. П. Позняк ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 180 с. : табл. - (Ґрунти України). - Додатки. - Бібліогр.: с. 166-178. - ISBN 966-613-260-5 : 10.00.

   Умови ґрунтоутворення. Методика досліджень. Фізичні властивості. Фізико-хімічні властивості.

40.3

П 32

    Підвальна, Г. С.

    Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя : монографія / Г. С. Підвальна, С. П. Позняк ; М-во освіти і науки України. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 192 с. : табл. - (Ґрунти України). - Бібліогр.: с. 172-187. - ISBN 966-613-327-Х : 8.00.

   Фактори ґрунтоутворення. Особливості генезису та географії ґрунтів Пасмового Побужжя. Гумусовий стан ґрунтів. Морфологічні особливості ґрунтів. Фізичні властивості ґрунтів. Фізико-хімічні властивості ґрунтів.

40.3(4УКР)

П 77

    Природа Украинской ССР. Почвы / АН УССР ; отв. ред. тома П. Б. Вернандер, Д. А. Тютюнник. - Киев : Наук. думка, 1986. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-213. - 3.30.

   Характеристика почвенного покрова УССР. Почва и ее место в биосфере, история изучения почв, почвенные зоны, морфологическое строение, свойства и состав основных типов почв.

Землеробство з основами агрохімії та агрономії

Прогресивний розвиток суспільства ґрунтується на стабільному виробництві продуктів харчування. Основою цього виробництва виступає землеробство, яке дозволяє формувати врожаї сільськогосподарських культур, забезпечуючи населення продуктами харчування, тваринництво – кормами, багато галузей промисловості – сировиною.

Сучасне землеробство – наука про найбільш раціональне, економічно і технологічно обґрунтоване використання землі, формування високо родючих ґрунтів з оптимальними параметрами для вирощування культурних рослин як основи одержання постійних і високоякісних врожаїв.

Система землеробства – це комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних і організаційних заходів, спрямованих на ефективне використання землі, підвищення родючості ґрунту, вирощування високих й сталих врожаїв сільськогосподарських культур.

40я73

А 26

    Агрохімічний аналіз грунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрономічної хімії : навч. посіб. / М-во аграрної політики України, Уман. ДАА. - Умань : Уманська ДАА, 2001. - 190 с. : табл. - Бібліогр.: с. 189. - ISBN 966-7317-56-0 : 28.50.

   Аналіз ґрунту. Визначення оптимальних норм і доз добрив. Аналіз рослин.

 

 

41.4я73

А 28

    Адаптивні системи землеробства : навч. посіб. для ВНЗ / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, М. Ф. Рибак, Е. Р. Ермантраут ; М-во освіти і науки України ; за ред. В.П. Гудзя. - Київ : Центр навч. л-ри, 2007. - 336 с. - ISBN 966-364-377-3 : 24.00.

  Висвітлена сутність систем землеробства, та їх історичний розвиток. Подані основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства.

41.4я73

Б 37

    Бегей, С. В.

    Екологічне землеробство : підручник / С. В. Бегей ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 430 с. - Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-418-037-8 : 108.80.

   Теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту.

40.4я72

Г 52

    Гладюк, М. М.

    Основи агрохімії. Хімія в сільському господарстві : підруч. для ст. кл. / М. М. Гладюк ; М-во освіти і науки України. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2003. - 288 с. : іл. - ISBN 966-569-098-1 : 15.20.

   Агрохімічна лабораторія. Агрохімічні властивості ґрунтів. Живлення рослин. Нітроген, фосфор у житті рослин. Мінеральні та органічні добрива. Хімічні засоби захисту рослин. Меліорація ґрунтів. Якість урожаю. Хімічні методи підвищення ефективності тваринництва.

41.4я73

Е 45

    Екологічні проблеми землеробства : навч. посіб : для студ. ВНЗ / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей, В. А. Мазур ; М-во освіти і науки України ; [за ред.І. Д. Примака}. - Київ : Центр навч. л-ри, 2010. - 456 с. - Бібліогр.: с. 453-455. - ISBN 978-611-01-0047-2 : 85.00.

 Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь.

40.6

Е 90

    Ефективне використання меліорованих земель. Заходи боротьби з карантинними бур'янами : наук.-метод. рек. / Укр. акад. аграр. наук; Волин. ін-т АПВ. - Луцьк, 2006. - 36 с. : табл. - 0.00.

   Агромеліоративна характеристика осушуваних земель. Регулювання водно-повітряного режиму осушуваних земель. Структура посівних площ та сівозміни. Обробіток ґрунту. Сінокоси та пасовища на меліорованих землях.

41.4я73

З-52

    Землеробство : підруч. для студентів та викладачів ВНЗ / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик ; за ред. В. П. Гудзя. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учб. л-ри, 2010. - 464 с. : іл. - Бібліогр.: с. 460. - ISBN 978-611-01-0064-9 : 65.00.

   Наукові основи землеробства. Бур’яни та заходи захисту сільськогосподарських культур від них. Сівозміни в землеробстві України. Механічний обробіток ґрунту. Захист ґрунтів від ерозії і дефляції. Підготовка насіння і сівба. Системи землеробства.

41.4я73

З-52

    Землеробство з основами ґрунтознавства, агрохімії та агроекології : навч. посіб. для ВНЗ / М-во аграр. політики України. - Київ : Урожай, 2003. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 394. - ISBN 966-05-0068-8 : 15.00.

   Сільськогосподарське виробництво. Ґрунти. Основи меліорації земель. Бур'яни і заходи боротьби з ними. Сівозміни. Обробіток ґрунту. Агротехнічні засоби захисту земель. Системи землеробства та інтенсифікація с/г виробництва. Застосування добрив.

 

41.4я73

З-52

    Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії : підручник / В. П. Гудзь, А. П. Лісовал, В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак ; М-во освіти і науки України; за ред. В.П. Гудзя. - 2-е вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. л-ри, 2007. - 408 с. : ілюстр. - ISBN 978-966-364-514-8 : 38.00.

   Висвітлені питання походження ґрунтів, їх властивості, поширення. Викладено основні теоретичні та практичні питання землеробства: умови життя рослин та їх регулювання, захист посівів від бур'янів, обробіток ґрунту.

41.4я73

З-52

    Землеробство та меліорація : підруч. для студ. ВНЗ / І. І. Назаренко, І. С. Смага, С. М. Польчина, В. Р. Черлінка ; за ред. І. І. Назаренка. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. - 546 с. - Термінол.слов. - ISBN 966-8653-57-2 : 46.80.

   Висвітлені питання про фактори та умови життя рослин, бур'яни, сівозміни, системи землеробства, зрошувальні, осушувальні та інші види меліорацій, родючість ґрунту та методи її підвищення.

40я73

Г 85

    Грицаєнко, З. М.

    Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів : навч. посіб. / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко ; М-во освіти і науки України. - Київ : НІЧЛАВА, 2003. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 315-316. - ISBN 966-7317-84-6 : 30.00.

   Фізіолого-біохімічні та анатомічні аналізи рослин, плодів, ягід, овочів, винограду та продуктів їх переробки. Аналізи поживного режиму ґрунту. Визначення мікробіологічної активності ґрунту. Бур'яни. Аналізи якості зерна і насіння. Готування посуду та реактивів для аналізів.

40.4я73

Ш 37

    Шевчук, М. Й.

    Агрохімія : підручник. Ч. 1 : Теоретичні основи формування врожаю / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко, В. І. Лопушняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; за ред. М. Й. Шевчука. - Луцьк : Надстир’я, 2012. - 196 с. - В надзаг. також: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Бібліогр.: с. 190-194. - ISBN 978-966-517-755-5 : 40.00.

  Предмет, завдання та історія агрономічної науки. Значення добрив у підвищенні біопродуктивності ґрунтів. Теоретичні основи формування врожаїв. Основні властивості ґрунтів та їх вплив на живлення рослин і застосування добрив. Загальна агрономічна характеристика основних типів ґрунтів України.

40.4я73

Ш 37

    Шевчук, М. Й.

    Агрохімія : підручник. Ч. 2 : Добрива та їх вплив на біопродуктивність ґрунту / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко, В. І. Лопушняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; за ред. М. Й. Шевчука. - Луцьк : Надстир’я, 2012. - 440 с. - В надзаг. також: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Бібліогр.: с. 433-438. - ISBN 978-966-517-755-5 : 60.00.

  Азотні, фосфорні, калійні, кальцієві, магнієві, сірчані, комплексні, органічні добрива та ефективність їх використання. Сидерати як чинник поповнення поживних речовин. ґрунту.  Мікроорганізми та їх роль у мінеральному живленні рослин. Стимулятори росту. Екологічні проблеми використання добрив.

1 сторінка     3сторінка

 
 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©