ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 
 1. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. [В 4 т.] = A concordance to the poetic works of Taras Shevchenko. Т. 2 / ред. й упорядкув. О. Ільницького, Ю. Гавриша. - Едмонтон ; Торонто : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2001.
 2. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. [В 4 т.] = A concordance to the poetic works of Taras Shevchenko. Т. 3 / ред. й упорядкув. О. Ільницького, Ю. Гавриша. - Едмонтон ; Торонто : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2001.
 3. Коротко про демократію / [Бюро міжнар. інформац. програм, Держ. департамент США ; авт. тексту Говард Чінкотта]. - [Б. м.] : [б. в.], [20--]. - 60 с. : ілюстр.
 4. Коротко про права людини / [Бюро міжнар. інформац. програм, Держ. департамент США ; гол. ред. Мілдред Сола Нілі]. - [Б. м.] : [б. в.], [20--]. - 34 с. : іл.
 5. Корсак І. Ф. Гетьманич Орлик : худож.-докум. повість / І. Ф. Корсак. - [2-е вид., доп. і переобл.]. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 124 с., [2] арк.. ілюстр. - (Пантеон). - Персоналії.
 6. Корсак І. Ф. Таємниця святого Арсенія : роман-есей / І. Ф. Корсак. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 160 с., [2] арк. ілюстр. - (Пантеон).
 7. Костров М. М. Помічник екологічного інспектора/ М. М. Костров, О. І. Бондар, В. Д. Солодкий. - К.: ДЕА, 2009.- 192 с.
 8. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.
 9. Кривицький, А. Ф. Формування і розвиток територіально-виробничого комплексу міста (за матеріалами м. Луцька) : [монографія] / А. Ф. Кривицький, В. І. Павлов ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ; відп. ред. М. І. Долішній. - Луцьк : Надстир’я, 1997. - 124 с. : іл.
 10. Культурне життя в Україні : Західні Землі : [док. і матеріали]. Т. 3 : 1966-1971 / Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича. - Л. : Львів. обл. друк., 2006. - 856 с., [8] с. іл. - Додатки. - Покаж. імен.
 11. Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский Голодомор / С. Кульчицкий ; под общ. ред. Л. Ившиной. - К. : Укр. пресс-группа, 2007. - 208 с. : ил. - (Библиотека газеты "День").
 12. Лазарев А. С. Нострадамус - Апостол Михаил. Т. 1 : Верноподданническое послание Нострадамуса, обращенное к королю Генриху Второму Предисловие Нострадамуса, обращенное к сыну Сезару Центурии 1-6 / А. С. Лазарев. - К. : КИТ ; М. : Воен. Парад, 2005. - 1208 с.
 13. Лазарев А. С. Нострадамус - Апостол Михаил. Т. 2 : Центурии 7-12. Предсказания / А. С. Лазарев. - К. : КИТ ; М. : Воен. Парад, 2005. - 1040 с.
 14. Лазарев А. С. Человечество-прошлое, настоящее, будущее. В 4-х т. Т. 1. Бытие. Исход. Левит. Числа (часть І). Первая книга Ездры. Евангелие от Матфея.-М., 2008.-712 с.
 15. Лазарев А. С. Человечество-прошлое, настоящее, будущее. В 4-х т. Т. 2. Книга Судей Израилевых. Числа (часть ІІІ). Первая книга Царств. Второзаконие. Книга Иисуса Навина. Третья книга Ездры.-М., 2008.-216 с.
 16. Лазарев А. С. Человечество-прошлое, настоящее, будущее. В 4-х т. Т. 3. Вторая книга Царств. Деяние Святых Апостолов. Откровение Святого Иоанна Богослова (Апокалипсис).-М., 2008.-752 с.
 17. Лазарев А. С. Человечество-прошлое, настоящее, будущее. В 4-х т. Т. 4. Вторая книга Ездры. Третья книга Царств. Четвертая книга Царств.-М., 2008.-448 с.
 18. Лірницькі пісні з Полісся : Матеріали до вивчення лірницької традиції / Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка, Пробл. наук.-дослід. лаб. муз. етнології ; записи, впоряд. і прим. О. Ошуркевича ; нотні транскрипціїї Ю. Рибака. - Рівне : Рівнен. друк., 2002. - 138 с. : ілюстр. - Додатки.
 19. Лямент по отцю Іоану Василевичу, написаний в Луцьку року 1628-го : фототипія, переклади, дослідження. - Луцьк : Зоря, 2008. - 112 с.
 20. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи. - К. : К.І.С., 2010. - 576 с.
 21. Маковей О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / За ред. Б.І . Мельничука, Л. М. Ковалець, О. В. Добржанського та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2005. – 432с.
 22. Матвієць, О. М. "Я ще, може, буду живий..." : док. та свідчення очевидців / О. М. Матвієць. - Глобине : Поліграфсервіс, 2012. - 550 с.
 23. Мах П. П. Корогва : поезії / П. П. Мах. - Луцьк : Надстир’я, 2008. - 180 с. : ілюстр.
 24. Мах П. П. Христос воскрес - воскресне Україна : Поетична сповідь / П. П. Мах. - К. : Дніпро, 1999. - 290 с.
 25. Мельниченко В. Ю. Майстер / В. Ю. Мельниченко. - К. : Либідь, 2005. - 390 с. : фотогр.
 26. Ми - волинські журналісти : [докум. зб.] / упоряд. Ф. Мандзюк. - Луцьк : Надстир’я, 1999. - 204 с. : ілюстр.
 27. Митці України : енциклопед. довід. / упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1992. - 848 с. - Додаток.
 28. Нормативно-правова база енергоспоживання та енергозбереження: матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Енергозберігаючі університети”, м. Запоріжжя, 1-2 червня 2012 року. - Запоріжжя : Запоріз. нац. Ун-т, 2012. - 356 с.
 29. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні : монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с. - Бібліогр.: с. 213-236.
 30. Олекса Ошуркевич : бібліогр. покажч. / Упр. культури Волин. облдержадмін., Волин. держ. обл. універсал. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. - 80 с. - Допоміжні покажч.
 31. Олександр Рисак - педагог, науковець, письменник : У вінок світлої пам'яті О. О. Рисака/ [упоряд. В. Денисюк]. - Луцьк: Надстир'я, 2004.- 164 с.
 32. Оповіді Шевченкового краю / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. - 132 с. : ілюстр.
 33. Орфографічний словник української мови : близько 114 000 сл. / уклад.: С. І. Головащук, та ін. ; за ред. С. І. Головащука і В. М. Русанівського. - Київ : Наук. думка, 1976. - 856 с.
 34. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. / В. І. Павлов, Н. В. Павліха, О. В. Мишко, І. В. Опьонова. - Луцьк : Надстир’я, 2002. - 250 с.
 35. Основи теорії гендеру: навч. посіб./ В. П. Агеєва, В. В. Близнюк, І. О. Головашенко, П. П. Горностай; відп. ред. М. М. Скорик. - К.: К.І.С., 2004.- 536 с.
 36. Острозька давнина : дослідж. і матеріали. Т. 1. - Львів : [б. в.], 1995. - 156 с. : ілюстр.
 37. Павлов, В. І. Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія / В. І. Павлов, О. М. Мельник, Ю. Г. Фесіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2011. - 204 с. : іл., табл.
 38. Павлов, В. І. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері : монографія / В. І. Павлов, О. О. Ляхович ; Спілка економістів України [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2015. - 188 с. : іл., табл.
 39. Павлов, В. І. Економічний механізм функціонування підприємства : структур. конспект лекцій : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. В. Кривов’язюк ; М-во освіти України, Луц. держ. техн. ун-т. - Луцьк : Надстир’я, 1999. - 114 с. : ілюстр.
 40. Павлов, В. І. Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми : монографія / В. І. Павлов, Н. В. Павліха, І. С. Скороход ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Рівне : НУВГП, 2007. - 156 с. : іл.
 41. Павлов, В. І. Інноваційний потенціал регіону: діагностика та реалізація : монографія / В. І. Павлов, Ю. М. Корецький ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Терноп. акад. народ. госп-ва, Вищ. шк. "Луцький гуманітарний університет". - Луцьк : Надстир’я, 2004. - 242 с. : іл., табл.
 42. Павлов, В. І. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір : монографія / В. І. Павлов, В. М. Заремба, Ю. Г. Фесіна ; Спілка економістів України, Ін-т регіон. дослідж. нац. акад. наук України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. - Луцьк : Надстир’я, 2008. - 212 с. : іл., табл.
 43. Павлов, В. І. Конкуренція на ринку цінних паперів: загрози та регулювання : монографія / В. І. Павлов, М. О. Трофімчук ; Спілка економістів України [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2015. - 212 с. : іл., табл. – Додатки.
 44. Павлов, В. І. Корпоративне управління в акціонерних товариствах : монографія / В. І. Павлов, О. А. Мишко ; Спілка економістів України [та ін.]. - Рівне : НУВГП ; Луцьк : Надстир’я, 2006. - 180 с. : іл., табл.
 45. Павлов, В. І. Основи підприємництва: менеджмент праці. У 3 т. : навч. посіб. Т. 3 / В. І. Павлов ; М-во освіти України, Луц. держ. техн. ун-т. - Луцьк : Надстир’я, 1998. - 208 с. : іл. - Додаток.
 46. Павлов, В. І. Основи підприємництва: терміни бізнесу. У 3 т. : навч. посіб. Т. 2 / В. І. Павлов ; М-во освіти України, Луц. держ. техн. ун-т. - 2-е вид., доповн. - Луцьк : Надстир’я, 1998. - 210 с. – Додатки.
 47. Пирожко С. К. П’ять хвилин у суботу : коротк. есеї / С. К. Пирожко. - Луцьк : Вол. обл. друк., 2008. - 368 с. : ілюстр.
 48. Пігідо-Правобережний Ф. "Велика Вітчизняна війна": Спогади та роздуми очевидця/ Ф. Пігідо-Правобережний. - К.: Смолоскип, 2002.- 288 с.
 49. Пісні з Волині : [збірник] / [упорядкув. текстів та прим. О. Ф. Ошуркевича]. - К. : Муз. Україна, 1970. - 336 с., ноти. - (Народні пісні України). - Короткий слов. діалектних та маловживаних слів. - Алфавіт. покажч.
 50. Пісні з Колодяжна : [фольклор. зб.] / записи, упорядкув. і прим. О. Ошуркевича. - Луцьк : Надстир’я, 1998. - 152 с. - Примітки. - Покажч. викон. пісень. - Слов. діалект. та маловжив. сл. - Алф. покажч.
 51. Пісня пісень: переспів Криштальського А. А. - К.: Наша віра, 2000.- 30 с.
 52. Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 1 : До середини XVII століття / Н. Д. Полонська-Василенко. - Київ : Либідь, 1992. - 592 c. - Гетьмани і митрополити. - Покажч.: імен., геогр.
 53. Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 2 : Від середини XVII ст. до 1923 р. / Н. Д. Полонська-Василенко. - Репр. вид. - Київ : Либідь, 1992. - 608 c. - Гетьмани України. - Митрополити правосл. і уніат. - Покажч.: імен., геогр., народів.
 54. Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції : аналіз сучасної західної літератури/ за заг. ред Дж. Перліна ; наук. ред. О. А. Мартиненко, Ю. Л. Бєлоусов. - Л.: Астролябія, 2011.- 632 с.
 55. Пушкин, А. С. Сочинения. В 3 т. Т. 1 : Стихотворения. Руслан и Людмила : поэма. – Москва : Худ. лит., 1985. – 736 с.
 56. Пушкин, А. С. Сочинения. В 3 т. Т. 2 : Поэмы. Евгений Онегин. Драматические произведения . – Москва : Худ. лит., 1986. – 528 с.
 57. Пушкин, А. С. Сочинения. В 3 т. Т. 3 : Проза. – Москва : Худ. лит., 1987. – 528 с.
 58. Религиозные традиции мира. В 2 т. Т. 1. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с. - Библиогр.: с. 571.
 59. Религиозные традиции мира. В 2 т. Т. 2. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 60. Різдвяний вертеп на Волині : записи текстів, упорядкув. і вступ. ст. О. Ошуркевича. - Луцьк : Надстир’я, 1996. - 48 с. : ілюстр. - (Бібліотечка Волинського центру народної творчості на допомогу учасникам художньої самодіяльності "Вечорова зоря" ; ч. 4.
 61. Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкування і прим. О. Ошуркевича. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. - 64 с., [3] арк. ілюстр. - Примітки. - Персоналії. - Покажч. Імен.
 62. Рожко В. Є. У пащі диявола : іст.-краєзнав. нарис / В. Є. Рожко. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. - 116 с. - Документи.
 63. Савчин, М. Тисяча доріг : Спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни / М. Савчин. - Київ : Смолоскип, 2003. - 546 с. : ілюстр. - Списки скор., ілюстр. та покажч.
 64. Санд Жорж. Мопра : переклад з французської / Ж. Санд. - Київ : Час, 1993. - 304 с.
 65. Сапеляк О. А. Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Шевченка (1898-1939 р.р.) / О. А. Сапеляк. - Л. : [б. в.], 2000. - 208 с. : ілюстр.
 66. Саух Ю. П. Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір : монографія / Ю. П. Саух. - К. : Леся, 2009. - 224 с. - Слов. персоналій. - Глосарій термінів. - Бібліогр.: с. 195-223.
 67. Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затрим. і обов’язки працівників правоохорон. органів : 11 ключ. запитань та відповідей / Е. Сванідзе ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи ; пер.пер. С. Колесник. - К. : К.І.С., 2009. - 40 с.
 68. Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : керів. принципи застосув. європ. стандартів / Е. Сванідзе ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи ; пер.С. Колесник. - К. : К.І.С., 2009. - 142 с.
 69. Світ Добра й Краси : збірник / [за ред. та уклад. Т. І. Васюка]. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 216 с.
 70. Сергійчук В. І. Трагедія Волині : Причини і перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В. І. Сергійчук ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - Вид. 2-е, допов. - Київ : Сергійчук М. І., 2009. - 200 с. - Додатки.
 71. Сергійчук В. І. Український здвиг: Волинь. 1939-1955 / В. І. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознав. - К. : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 840 с. - Імен. покажч.
 72. Статистичний щорічник Волинь - 2013 / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. Ю. Науменка]. - Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2014. - 510 с. : іл.
 73. Стороженко М. З мого життя/ М. Стороженко; упоряд. тексту та ілюстр., авт. вступ. ст. В. Ульяновського. - К.: Либідь, 2005.- 432 с.
 74. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти ; [авт.: З. В. Рябова та ін.]. - Київ : Альфа-Реклама, 2014. - 338 с. - Глосарій. - Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.
 75. Украинский советский энциклопедический словарь. В 3-х т. Т. 1 : А-Капсюль / ред. кол. Ф. С. Бабичев [и др.]. - Киев : Глав. ред. УСЭ, 1988. - 756 с.
 76. Украинский советский энциклопедический словарь. В 3-х т. Т. 2 : Каптаж-Протегория / редкол.: Ф. С. Бабичев [и др.]. - Киев : Глав. ред. УСЭ, 1988. - 768 с.
 77. Украинский советский энциклопедический словарь. В 3-х т. Т. 3 : Протерозой-Ящурка / редкол.: Ф. С. Бабичев [и др.]. - Киев : Глав. ред. УСЭ, 1989. - 772 с.
 78. Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. В. Панченко, С. Махун, І. Сюндюков. - К. : Факт, 2002. - 398 с. : ілюстр. - (Бібліотека газети "День").
 79. Україна - Польща: важкі питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків "Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках", Варшава, 22-24 трав. 1997 р. Т. 1-2 / відп. ред. М. Кучерепа. - Варшава : TYRSA, 1998. - 246 с.
 80. Україна - Польща: важкі питання : матеріали ІІІ міжнар. семінару істориків "Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни", Луцьк, 20-22 трав. 1998 р. Т. 3 / відп. ред. М. Кучерепа. - Варшава : TYRSA, 1998. - 268 с. - Примітки. - Покажч.: імен., геогр.
 81. Україна - Польща: важкі питання : матеріали ІV міжнар. семінару істориків "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Варшава, 8-10 жовт. 1998 р. Т. 4 / відп. ред. М. Кучерепа. - Варшава : TYRSA, 1999. - 348 с. - Примітки. - Покажч.: імен., геогр.
 82. Україна - Польща: важкі питання : матеріали V міжнар. семінару істориків "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Луцьк, 27-29 квіт. 1999 р. Т. 5 / Світ. союз воїнів Армії Крайової, Об-ня українців у Польщі, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. Є. Місило. - Варшава : TYRSA, 2001. - 360 с. - Покажч.: імен., геогр.
 83. Україна - Польща: важкі питання : матеріали VІІ міжнар. наук. семінару "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Луцьк, 24-26 трав. 2000р. Т. 7 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; наук. ред. М. Кучерепа. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. - 300 с. - Покажч.: імен., геогр.
 84. Україна - Польща: важкі питання : матеріали VІІІ міжнар. наук. семінару "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Варшава, 6-8 листоп. 2000р. Т. 8 / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки [та ін.] ; наук. ред. М. Кучерепа. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. - 340 с. - Покажч.: імен., геогр.
 85. Україна - Польща: важкі питання : матеріали ІХ і Х міжнар. наук. семінарів "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Варшава, 6-10 листоп. 2001р. Т. 9 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Світ. союз воїнів Армії Крайової ; наук. ред. М. Кучерепа. - Луцьк : Терен, 2004. - 494 с. - Покажч.: імен., геогр.
 86. Український радянський енциклопедичний словник. В 3 т. Т. 1 : А-калібр / редкол.: Бабичев Ф. С. (голов. ред.) [та ін.]. - Вид. 2-е. - К. : Голов. ред. укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1986. - 752 с. : ілюстр.
 87. Український радянський енциклопедичний словник. В 3 т. Т. 2 : Каліграфія-португальці / редкол.: Бабичев Ф. С. (голов. ред.) [та ін.]. - Вид. 2-е. - К. : Голов. ред. укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1987. - 736 с. : ілюстр.
 88. Український радянський енциклопедичний словник. В 3 т. Т. 3 : Портулак-ь / редкол.: Бабичев Ф. С. (голов. ред.) [та ін.]. - Вид. 2-е. - К. : Голов. ред. укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1987. - 736 с. : ілюстр.
 89. Українські письменники. У 5 т.: біобібліогр. слов. Т. 1. Давня українська література (11 - 18 ст.)/ редкол.: О. І. Білецький (голова) [та ін.] ; уклав Л. Є. Махновець ; відп. ред. О. І. Білецький. - [2-е вид., переробл.]. - Х.: Прапор, 2005.- 976 с.
 90. Филонова С. Катынские медитации : эссе и очерки разных лет / С. Филонова. - Львів : Галицька вид. спілка, 2015. - 184 с. - Приложение
 91. Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. : [щорічник]. Вип. 10 / [Ін-т культ. антропології ; голова редкол. В Давидюк]. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 224 с.
 92. Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. : [щорічник]. Вип. 12 / [Ін-т культ. антропології ; [редкол.: В.Ф. Давидюк (голова) та ін.]. - Луцьк : Твердиня, 2009. - 240 с.
 93. Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. : [щорічник]. Вип. 13 / [Ін-т культ. антропології ; голова редкол В. Давидюка]. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 172 с.
 94. Фразеологічний словник української мови. У 2 кн. Кн. 1 / уклад.: В. М. Білоноженко [та ін.] ; ред. кол.: Л. С. Паламарчук [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1993. - 528 с.
 95. Фразеологічний словник української мови. У 2 кн. Кн. 2 / уклад. : В. М. Білоноженко [та ін.] ; редкол.: Л. С. Паламарчук [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1993. - 984 с.
 96. Франко І. Я. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі : реф. на пр. амер. природознавця Алена Гранта "Iwan Franko Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znazenie w organicnej przyrodzie" / І. Я. Франко ; Львів. нац ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка та ін. ; [редкол.: Б. Якимович та ін.]. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 136 с. - (Дрібненька бібліотека ; ч. 17).
 97. Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Волин. православ. богослов. акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату ; [орг. ком.: В. Вакін та ін.]. - Луцьк : ВПБА, 2015. - 352 с. - Відом. про авт. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
 98. Чарівне кресало : Українські народні казки з Волині і Полісся / запис, упоряд., вступ. ст. та прим. О. Ф. Ошуркевича. - Львів : Каменяр, 1995. - 160 с. - Словник діалектних слів.
 99. ШевченкоТ. Г. Більша книжка : автографи поезій 1847-1860 рр. / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. Є. С. Шабліовського]. - К. : Вид-во АН УРСР, 1963. - 332 с.
 100. Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків. В 3 т. Т. 1 / Д. І. Яворницький ; пер.з рос. І. І. Сварника. - Львів : Світ, 1990. - 312 с. : іл.
 101. Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків. В 3 т. Т. 2 / Д. І. Яворницький ; пер.з рос. І. І. Сварника. - Львів : Світ, 1991. - 392 с. : іл.
 102. Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків. В 3 т. Т. 3 / Д. І. Яворницький ; пер.з рос. І. І. Сварника. - Львів : Світ, 1992. - 456 с. : іл. - Імен. покажч. - Геогр. покажч.
 103. Ярмусь С. Моє турботливе слово до тих, що люблять Україну всім серцем = My troublesome word / С. Ярмусь. - Вінніпег ; Луцьк : [б. в.], 2011. - 16, 16 с. - Книга-перевертень. - Укр., англ.
 104. Ярмусь С. О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / С. О. Ярмусь ; пер.з англ. М. Корчевич. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. - 84 с. : ілюстр. - Про автора.

1     2

Останнє оновлення 13.03.2017 р.

 

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©