ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Продовжувані видання

 1. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов'янського романтизму / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - 412 с. - Бібліогр. в кінці кожн. Розд.
 2. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - 252 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 3. Волинь філологічна: текст і контекст: [зб. наук. пр.]. Вип. 11. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 252 с.
 4. Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 258 с. - Текст: укр., рос., пол.
 5. Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики ; [редкол. Г. Л. Аркушин та ін. ; упоряд. І. М. Констанкевич]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 236 с. : ілюстр. - Текст: укр., рос., англ. - З нагоди 60-річчя каф. укр. л-ри.
 6. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства / упоряд. І. П. Левчук. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 296 с.
 7. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 9-10 / М-во освіти і науки України, СНУ ім. Лесі Українки ; [редкол.: В.К. Баран та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 142 с. - Бібліогр.: в кінці с.
 8. Леся Українка і сучасність: до 130-річчя від дня народж. Лесі Українки : зб. наук. пр. Т.1 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі України. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2003.- 444 с.
 9. Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. Т. 2 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2005.- 600 с.
 10. Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. Т. 3 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2005.- 576 с.
 11. Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4. Кн. 1 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - 556 с.
 12. Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4. Кн. 2 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. - 560 с.
 13. Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. Т. 5/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Г. Сташенко]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009.- 620 с.
 14. Літопис Волині: всеукр. наук. часопис. Чис. 8/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010.- 188 с.: ілюстр.
 15. Літопис Волині : всеукр. наук. часопис. Чис. 9 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 172 с. : ілюстр. - Відомості про авт.
 16. Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. Чис. 10 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 140 с. : ілюстр. - Відомості про авт.
 17. Літопис Волині. Чис. 11 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 170 с.
 18. Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. Чис. 12 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 108 с. - Відомості про авт
 19. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (14-15 трав. 2013 р.). Т. 1 / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і асп. ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 220 с.
 20. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (14-15 трав. 2013 р.). Т. 2 / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і асп. ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 220 с.
 21. Молодіжний науковий вісник (2011) : Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. Вип. 5 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 88 с.
 22. Молодіжний науковий вісник. Серія: Фізичне виховання і спорт. Вип. 6 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 96 с. : іл. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 23. Музикознавчі студії : зб. наук. праць. Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості (до 125-річчя з дня народження) / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; уклад. та упоряд. О. І. Коменда. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. - 204 с.
 24. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 1. Філологічні науки. Мовознавство/ [ред. кол.: Г. Л. Аркушин, Є. І. Гороть, М. В. Мірченко та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 146 с.
 25. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 2. Філологічні науки. Ч. 1. Мовознавство/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 128 с.
 26. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 2. Філологічні науки. Ч. 2. Мовознавство/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 126 с.
 27. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 7. Педагогічніі науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 152 с.: ілюстр.- Текст укр., англ., пол.
 28. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 8. Педагогічні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 136 с.
 29. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 9. Географічні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан [та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 200 с.
 30. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 10. Історичні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 186 с.
 31. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 12. Економічні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 138 с.
 32. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 13. Філологічні науки. Літературознавство/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. Ф. Давидюк та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 142 с.
 33. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 14(224) : Хімічні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Д. Олексеюк та ін. ]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 86 с. : ілюстр.
 34. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 15 : Філософські науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 158 с.
 35. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 16(225) : Фізичні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 56 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 36. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 17. Педагогічні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 150 с.
 37. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 18. Географічні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Н. Коцан та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 164 с.: ілюстр.- Текст: укр. рос.
 38. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 19. Біологічні науки/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол. І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 134 с.: ілюстр.
 39.  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 20 : Міжнародні відносини / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Є. Б. Тихомирова та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 156 с.
 40. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 1 : Філологічні науки. Мовознавство / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 156 с. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 41. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 10 (235) : Історичні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 180 с.
 42. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 11(236) : Історичні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 180 с.
 43. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 13(238) : Філологічні науки. Літературознавство / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 162 с. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 44. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 15(240) : Філософські науки / Волинський національний унівеситет ім. Лесі Українки ; гол. ред.Р. А. Арцишевський. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 196 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 45. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 16(241) : Фізичні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Г. Є. Давидюк [та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 96 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 46. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 17(242) : Хімічні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Д. Олексеюк [та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 150 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 47. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 18(243) : Географічні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан [та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 190 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 48. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 19(244) : Біологічні науки / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 132 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 49. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 21(246) : Міжнародні відносини / Волинський національний унівеситет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Є. Б. Тихомирова та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 176 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 50. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 22 (247) : Філологічні науки. Мовознавство / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 230 с. - Текст: укр., рос., англ.
 51. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 23(248) : Філологічні науки. Мовознавство / Волинський національний університет ім. Лесі Українки ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 224 с.
 52. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 1 (250) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 152 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст
 53. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Фізичні науки. № 2 (251) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 62 с. - Бібліогр. в кінці кожн ст.
 54. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 3 (252) : Літературознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Г. Колошук та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 150 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 55.  Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. № 4 (253) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 164 с. : іл., табл. - Текст: укр., рос., пол. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 56. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. № 5 (254) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 158 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці кожн. ст
 57. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. № 6 (255) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 202 с. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 58. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. № 7 (256) : Педагогічні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 192 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 59. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. № 8 (257) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 178 с. - Анотація: укр., рос., англ., пол. - Бібліогр. в кінці ст.
 60. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 9 (258) / Східноєвропейський національний унівеситет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Є. Б. Тихомирова та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 158 с. : іл., табл. - Текст: укр., англ., пол., рос. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 61. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філософські науки. № 11 (260) / Східноєвропейський національний унівеситет ім. Лесі Українки ; [ редкол.: Р. А. Арцишевський та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 194 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 62. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 13 (262) : Літературознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 142 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 63. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. № 14 (263) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 190 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 64. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. № 16 (265) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 210 c. : іл., табл. - Текст: укр., пол. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 65. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 17 (266) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 236 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 66. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 18 (267) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 218 с. - Анотація: укр., рос., англ., нім. - Бібліогр. в кінці ст.
 67. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 19 (268) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 260 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 68. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 20 (269) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 258 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 69. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Історичні науки. № 21 (269) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 202 с. - Наші авт.
 70. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 22 (271) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 156 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 71. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 25 (274) : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 158 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 72. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 28 (277) : Літературознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Г. Колошук та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 184 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 73. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 1 (278) : Серія: Педагогічні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 194 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 74. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 6 (283) : Серія : Педагогічні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 194 с. - Анотація: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 75. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. № 8 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 190 с. : ілюстр.
 76. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. № 10 / Східноєв. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 190 с. : ілюстр.
 77.  Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. № 11 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 318 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.
 78. Психологічні перспективи. Вип. 17 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 288 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 79. Психологічні перспективи. Вип. 18 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 304 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 80. Психологічні перспективи. Вип. 19 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 292 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 81. Психологічні перспективи. Вип. 20 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 302 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 82. Психологічні перспективи. Вип. 21 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 280 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 83.  Психологічні перспективи. Вип. 22 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 294 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 84. Психологічні перспективи. Вип. 23 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 360 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст.
 85. Психологічні перспективи. Вип. 24 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 362 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
 86. Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : наук. зб. Т. 2 / СНУ ім. Лесі Українки, Ін-т Польщі ; [редкол.: Л. К. Оляндер та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 126 с.
 87. Філософські студії : зб. наук. пр. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук ; голов. ред. Р. А. Арцишевськийи. - Луцьк : [б. в.], 2013. - 276 с
Останнє оновлення 13.03.2017 р.

 

 

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©