ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

СТУДЕНТУ

     При оформленні бібліографічного списку до наукової роботи слід дотримуватись загальних вимог та правил складання бібліографічного опису документів, встановлених державними стандартами України.

     Бібліографічний опис документів здійснюється за:

     ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). – Київ : Держстандарт України, 2007.

Слова і словосполучення у бібліографічному описі скорочуються відповідно до:

     ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. На заміну ДСТУ 3582-97. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014.

     ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11-78) ; чинний з 2010.04.01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009.

     ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77. – Введ. 1997.01.01. – Минск : [б. и.], 2002.

Приклади оформлення бібліографічного опису відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Документи за заголовком

Один автор:

     Гладун О. М. Нариси з демографічної історії України ХХ століття : монографія / О. М. Гладун ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2018. – 224 с.

Два автори:

     Жуковська О. А. Математичні моделі прийняття колективних рішень : [монографія] / О. А. Жуковська, Л. С. Файнзільберг ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2018. – 162 с.

Три автори:

     Погиба Л. Г. Складання ділових паперів : практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – 238 с.

Документи за назвою

     Документування у менеджменті : підручник / О. Г. Кірічок, В. І. Корбутяк, В. К. Процюк, К. В. Дубич. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.

     Документація в соціальній роботі / упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач. – Київ : Главник, 2006. – 112 с.

     Організація діловодства та навчальна практика : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; за ред.: Я. Я Чорненького, В. М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600 с.

     Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Вип. 1 : зб. наук. пр. / Захід. геодез. т-во Укр. т-ва геодезії і картографії, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І. С. Тревого. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. – 234 с.

Аналітичний опис

Складова частина книги:

     Бездрабко В. В. Реформи діловодства й архівної справи та становлення документознавства // Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / В. В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17–58.

Складова частина збірника, матеріалів конференції:

     Стахів І. Підходи щодо систематизації спортивно-оздоровчих послуг / І. Стахів // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 209–213.

     Документознавство та архівна справа // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали І Міжнарод. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 66–77.

Складова частина видань, що продовжуються:

     Бездрабко В. В. Класифікація документів: здобутки і нагальні завдання сьогодення / В. В. Бездрабко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія / [редкол.: М. М. Вегеш (голова) та ін.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 22. – С. 162–175.

Складова частина періодичних видань:

     Липовець М. Труднощі в роботі з файлами та як їх уникнути / М. Липовець // Діловодство та документообіг. – 2018. – № 7. – С. 73–78.

     Малімон Н. Локачі: дорогою крізь віки / Н. Малімон // День. – 2018. – 21–22 верес. – С. 16–17.

Неопубліковані видання

      Боронь О. В. Джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.05 / Боронь О. В. ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2018. – 40 с.

Електронні ресурси

      Балух В. Еволюція державно-церковних відносин у Київській Русі з кінця Х до першої половини ХІІІ ст. [Електронний ресурс] / В. Балух // Релігія та соціум. – 2014. – № 1/2. – С. 33–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2014_1-2_7. – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.10.2018.

Корисні посилання

     Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, Н. Д. Грудініна ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. 

У посібнику розглянуто основні положення і наведено типові приклади описування документів різних видів, їх складових частин, різні способи оформлення прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків, а також рекомендації з вибору форми списку та способу групування в ньому бібліографічних записів.

     Складання бібліографічних списків до наукових робіт [за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006] [Електронний ресурс] / Наук. б-ка НаУКМА ; авт.-уклад. Т.О. Патрушева. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4101. – 28.03.18. – Заголовок з монітору.

Презентація пропонує алгоритм укладання списків використаних джерел до наукових робіт.

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©