Пошук інформації у наукометричній базі Scopus

06.12.2023 у бібліотеці ВНУ ім. Лесі Українки відбувся захід на тему «Пошук інформації у наукометричній базі Scopus». Цільову аудиторію склали аспіранти нашого навчального закладу. В. о. директора бібліотеки Оксана Петрик поінформувала молодих науковців щодо можливостей бази даних. Особливу увагу було зосереджено на важливості коректного введення назви організації при створенні облікового запису та поданні наукових доробок до оприлюднення. У ході розмови обговорено показники, які нам надає база h-індекс, квартель журналу, як вони визначаються та від чого залежать. Присутні мали можливість наочно ознайомитись із пошуком інформації за автором, назвою джерела та ключовими словами.
На завершальному етапі зустрічі обговорено та окреслено шляхи подальшої співпраці, відповідно до запитів та наукових інтересів працівників закладу.