Загальна інформація

Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки є невід’ємною частиною інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром.

Одним важливих завдань бібліотеки є сприяння інтеграції наукового та культурного потенціалу університету у вітчизняний та світовий інформаційний простір.

Бібліотека працює над формуванням фондів: як традиційних документів, так і електронних ресурсів, які б максимально відповідали запитам користувачів, пов’язаних із навчальною діяльністю та за науково-дослідними напрямами, що проводяться в університеті. А також працює над збереженням фондів та забезпеченням максимально комфортного доступу до них.

Бібліотечний фонд, що налічує понад 845 тисяч примірників документів на традиційних та електронних носіях, є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень в університеті. Послугами бібліотеки користується понад 8 600 студентів, науковців і співробітників університету.

Користувачі можуть отримати літературу на абонементі, попрацювати в читальних залах, отримати кваліфіковану допомогу фахівців інформаційно-бібліографічного відділу, а також попрацювати з інформаційними ресурсами, використовуючи WI-FI доступ.

Для забезпечення інформаційної підтримки навчальних дисциплін бібліотека створює різні види бібліографічної продукції: науково-допоміжні покажчики, біобібліографічні, рекомендаційні, формує БД “Наукові праці викладачів, співробітників і студентів ВНУ ім. Лесі Українки”, редагує бібліографічні списки для курсових, дипломних і наукових робіт.
На замовлення кафедр/факультетів бібліотека здійснює підготовку списків щодо книгозабезпечення за навчальними дисциплінами.
Бібліографічна продукція в повному обсязі доступна користувачам через електронний каталог бібліотеки та інституційний репозитарій університету.

Фахівці бібліотеки прагнуть розширювати асортимент своїх послуг, використовуючи інноваційні форми роботи, інформаційні технології.

З 2006 року автоматизація основних технологічних процесів діяльності бібліотеки, а саме, комплектування фонду, наукове опрацювання документів, довідково-бібліографічне обслуговування, створення і ведення електронного каталогу відбувається із використанням автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД / Бібліотека».

Для користувачів електронний каталог доступний в режимі 24/7.

Бібліотека здійснює організаційну та методичну підтримку Інституційного репозитарію Волинського національного університету імені Лесі Українки, який накопичує і зберігає електронні публікації та електронні версії документів створених працівниками та студентами ВНУ імені Лесі Українки, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.

Низка послуг надається бібліотекою в режимі онлайн:

Бібліотека надає доступ до передплачених ресурсів та баз даних в режимі тестового доступу, створює колекцію ресурсів відкритого доступу, проводить розсилку інформації електронною поштою щодо нових інформаційних ресурсів, доступних користувачам бібліотеки.

Науковці університету та студенти можуть отримати як індивідуальні так і групові консультації, зробити замовлення на проведення тренінгу чи семінару, з питань ефективного пошуку інформаційних ресурсів для науки та освіти, роботи з науковими джерелами, наукометричними базами даних, створення та модерування профілів науковця, просуванням публікаційного доробку науковця в сучасному інформаційному середовищі.
Для студентів першого курсу та всіх охочих відбуваються екскурсії, що знайомлять з діяльністю бібліотеки, її фондами та послугами, організовуються відкриті перегляди літератури, віртуальні та традиційні книжкові виставки.

Завжди раді допомогти Вам! Чекаємо Вас у бібліотеці.