Загальна інформація

Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки є невід’ємною частиною інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром.

Одним із важливих завдань бібліотеки є сприяння інтеграції наукового та культурного потенціалу університету у вітчизняний та світовий інформаційний простір.

Бібліотека працює над формуванням фондів: як традиційних документів, так і електронних ресурсів, які б максимально відповідали запитам користувачів, пов’язаних із навчальною діяльністю та за науково-дослідними напрямами, що проводяться в університеті. А також працює над збереженням фондів та забезпеченням максимально комфортного доступу до них.

Бібліотечний фонд, що налічує понад 845 тисяч примірників документів на традиційних та електронних носіях, є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень в університеті. Послугами бібліотеки користується понад 8 600 студентів, науковців і співробітників університету.

Користувачі можуть отримати літературу на абонементі, попрацювати в читальних залах, отримати кваліфіковану допомогу фахівців інформаційно-бібліографічного відділу, а також попрацювати з інформаційними ресурсами, використовуючи WI-FI доступ.

Для забезпечення інформаційної підтримки навчальних дисциплін бібліотека створює різні види бібліографічної продукції: науково-допоміжні покажчики, біобібліографічні, рекомендаційні, формує БД “Наукові праці викладачів, співробітників і студентів ВНУ ім. Лесі Українки”, редагує бібліографічні списки для курсових, дипломних і наукових робіт.
На замовлення кафедр/факультетів бібліотека здійснює підготовку списків щодо книгозабезпечення за навчальними дисциплінами.
Бібліографічна продукція в повному обсязі доступна користувачам через електронний каталог бібліотеки та інституційний репозитарій університету.

Фахівці бібліотеки прагнуть розширювати асортимент своїх послуг, використовуючи інноваційні форми роботи, інформаційні технології.

З 2006 року автоматизація основних технологічних процесів діяльності бібліотеки, а саме, комплектування фонду, наукове опрацювання документів, довідково-бібліографічне обслуговування, створення і ведення електронного каталогу відбувається із використанням автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД / Бібліотека».

Для користувачів електронний каталог доступний в режимі 24/7.

Бібліотека здійснює організаційну та методичну підтримку Інституційного репозитарію Волинського національного університету імені Лесі Українки, який накопичує і зберігає електронні публікації та електронні версії документів створених працівниками та студентами ВНУ імені Лесі Українки, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.

Низка послуг надається бібліотекою в режимі онлайн:

Бібліотека надає доступ до передплачених ресурсів та баз даних в режимі тестового доступу, створює колекцію ресурсів відкритого доступу, проводить розсилку інформації електронною поштою щодо нових інформаційних ресурсів, доступних користувачам бібліотеки.

Для студентів першого курсу та всіх охочих відбуваються екскурсії, що знайомлять з діяльністю бібліотеки, її фондами та послугами, організовуються відкриті перегляди літератури, віртуальні та традиційні книжкові виставки.

Завжди раді допомогти Вам! Чекаємо Вас у бібліотеці.