Наукова періодика ВНУ

East European Journal of Psycholinguistics =Східноєвропейський журнал психолінгвістики  
Свідоцтво про державну реєстрацію KB 24475-14415 ПР від 6.07.2020
ISSN 2312-3265 (Print) , ISSN 2313-2116 (Online)
Видання індексується наукометричною базою даних  Scopus з 2019 року.

Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “А” з філологічних наук (спеціальність – 035, наказ МОН України від 07.04.2022 № 320 ) та психологічних наук (спеціальність – 053, наказ МОН України від 06.06.2022 № 530)

ВОЛИНЬ ФІЛОЛОГІЧНА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 24656-14596ПРвід 16.12.2020
ISSN 2304-9383 ISSN 2708-1060 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з філологічних наук (спеціальність – 035, наказ МОН України від 09.02.2021 № 157).

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 24648-1458ПР від 14.12.2020
 ISSN 2411-4014 (Print) , ISSN 2524-2717 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з економічних наук (спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076; наказ МОН України від 11.07.2019 № 975 ; попередні: наказ МОН України від від 21.12.2015 № 1328)

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ СТУДІЇ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24655-14595ПР від 14.12.2020
 ISSN 2413-0923 (Print) , ISSN 2413-6530 (Online)
 Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з філологічних наук (спеціальність – 035, наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471; попередні: наказ МОН України від  16.05.2016 № 515)

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24652-14592ПР від 14.12.2020.
ISSN 2522-1663 (Print) ISSN 2524-2679 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з економічних та політичних наук (спеціальності – 052, 291, 292; наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 ).

НОТАТКИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ

(до 2021 р. виходив як “Науковий вісник Східноєвропейсього національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки”)
Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ №24734-14674ПР від 4.01.2021.
ISSN 2617-4715  (Print) ISSN 2617-4723 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з біологічних наук (спеціальність – 091, наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24650-14590ПР від 14.12.2020
ISSN 2227-1376 (Print), ISSN 2308-3743 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з психологічних наук  (спеціальність – 053, наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24654-14594ПР від 14.12.2020
ISSN 2306-3971 (Print) ISSN 2521-1056 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з соціологічних наук (спеціальність – 054, наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24649-14589 ПР від 14.12.2020р.
ISSN 2220-7481(Print) , ISSN 2410-2156 (Online).
Журнал затверджено як фахове наукове видання в категорії “Б” з фізичного виховання і спорту  та педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 017; наказ МОН України від 28.12.2019 № 1643).

RESEARCH TRENDS IN MODERN LINGUISTICS AND LITERATURE
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23226-13066 P від 22.03.2018р.
ISSN 2617-6696 (Print) , ISSN 2664-3332 (Online).

Університет є засновником наступних наукових журналів (категорія Б), що видаються ВД “Гельветика”:

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС

ЛІТОПИС ВОЛИНІ

ВВІЧЛИВІСТЬ. HUMANITAS

ACTA PAEDAGOGICA VOLYNIENSES

ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

ФІЗИКА ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ГЕОГРАФІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

FINE ART AND CULTURE STUDIES