Наукова періодика ВНУ

East European Journal of Psycholinguistics =Східноєвропейський журнал психолінгвістики  
Свідоцтво про державну реєстрацію KB 24475-14415 ПР від 6.07.2020
ISSN 2312-3265 (Print) , ISSN 2313-2116 (Online)
Видання індексується наукометричною базою даних  Scopus з 2019 року.

Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “А” з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 320

ВОЛИНЬ ФІЛОЛОГІЧНА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 24656-14596ПРвід 16.12.2020
ISSN 2304-9383 ISSN 2708-1060 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 24648-1458ПР від 14.12.2020
 ISSN 2411-4014 (Print) , ISSN 2524-2717 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975  (попередні: наказ МОН України від від 21.12.2015 № 1328)

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ СТУДІЇ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24655-14595ПР від 14.12.2020
 ISSN 2413-0923 (Print) , ISSN 2413-6530 (Online)
 Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1471  (попередні: наказ МОН України від  16.05.2016 № 515)

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24652-14592ПР від 14.12.2020.
ISSN 2522-1663 (Print) ISSN 2524-2679 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з економічних та політичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 № 1188 

НОТАТКИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ

(до 2021 р. виходив як “Науковий вісник Східноєвропейсього національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки”)
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24734-14674ПР від 4.01.2021.
ISSN 2617-4715  (Print) ISSN 2617-4723 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з біологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24650-14590ПР від 14.12.2020
ISSN 2227-1376 (Print), ISSN 2308-3743 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з психологічних наук  наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886  

СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24654-14594ПР від 14.12.2020
ISSN 2306-3971 (Print) ISSN 2521-1056 (Online)
Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з соціологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24649-14589 ПР від 147.12.2020р.
ISSN 2220-7481(Print) , ISSN 2410-2156 (Online).
Журнал затверджено як фахове наукове видання в категорії “Б” з фізичного виховання і спорту  та педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 

Університет є засновником наступних наукових журналів (категорія Б), що видаються ВД “Гельветика”:

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС

ЛІТОПИС ВОЛИНІ

ВВІЧЛИВІСТЬ. HUMANITAS

ACTA PAEDAGOGICA VOLYNIENSES

ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ФІЗИКА ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

FINE ART AND CULTURE STUDIES