Наукова періодика ВНУ

ФАХОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

East European Journal of Psycholinguistics =Східноєвропейський журнал психолінгвістики

Свідоцтво про державну реєстрацію KB № 24475-14415 ПР від 6.07.2020

ISSN 2312-3265 (Print) , ISSN 2313-2116 (Online)Видання індексується наукометричною базою даних  Scopus з 2019 року.

Волинь філологічна: текст і контекст

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 19779-9579ПР  від 15.03.2013

ISSN 2304-9383 ISSN 2708-1060 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії “Б” з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157  (попередні: наказ МОН України  від 09.03.2016 № 241  )