Укладання списків джерел

Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки пропонує користувачам тематичний підбір літератури до навчальних та наукових робіт.

Тематичний підбір літератури здійснюється за ресурсами:

– книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наявні у фондах бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки й відкритих електронних каталогах бібліотек України.

– статті продовжуваних, неперіодичних та періодичних видань, у т. ч. з журналів, індексованих базами Scopus та Web of Science;

– автореферати та дисертації.

Послуга передбачає надання URL-посилання на всі електронні документи за наявності відкритого або передплаченого університетом доступу.

Бібліотека надає також послугу редагування списків використаних джерел до навчальних та наукових робіт згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Замовити тематичний підбір літератури та редагування списку використаних джерел можна, звернувшись особисто в інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки (кабінет № 24).