Репозитарій ВНУ

Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки (EVNUIR) – відкритий електронний архів Волинського національного університету імені Лесі Українки , що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до матеріалів наукового, освітнього та навчально-методичного призначення, створених працівниками будь-якого структурного підрозділу, а також докторантами, аспірантами та студентами ВНУ імені Лесі Українки.

Завдання EVNUIR:

  • Забезпечення постійного та довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів праць науковців університету;
  • Популяризація здобутків вчених університету;
  • Сприяння зростанню рейтингу університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі, підвищення цитованості наукових публікацій працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки.
  • Надання вільного доступу до праць через світові глобальні мережі.