Бібліографія науковців ВНУ

Праці окремих колективів науковців ВНУ

Біобібліографічні покажчики

Аркушин Григорій Львович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк, 2018. – 70 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Роман Антонович Арцишевський : біобібліогр. покажч.  / упоряд. і авт. вступ. сл. І. Я. Коцан. − Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. − 60 с.

Баран Володимир Кіндратович [Електронний ресурс] : персон. біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; авт.-упоряд. В. К. Баран ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 82 c. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Богдан Світлана Калениківна [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 206 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”)

Бойко Петро Костянтинович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. П. К. Бойко. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 67 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”)

Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. та автори тексту А. М. Силюк, С. В. Яцечко ; за ред. Л. П. Бондар ; відп. за вип. В. С. Собчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 152 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Бортніков Валерій Іванович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 65-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. унт ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2016. – 52 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Людмила Василівна Бублейник : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Леcі Українки, Ін-т філології та журналістики, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 132 c. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Булатецька Людмила Іванівна : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Л. П. Бондар. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 44 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Анджей Антоні Вавринюк [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2015. – 62 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Вірна Жанна Петрівна : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 84 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Волгін Сергій Олександорович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 81 с. : іл. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Гаврилюк Світлана Віталіївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2017. – 55 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Гадзевич Олег Іванович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 67 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Головей Вікторія Юріївна [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. В. Ю. Головей. – Луцьк, 2018. – 44 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Євгенія Іванівна Гороть : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. −  72 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Гошовська Дарія Тарасівна : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. О. Я. Фінів ; упоряд. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 50 с. : іл. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»). 

Гошовський Ярослав Олександорович : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. О. Я. Фінів ; упоряд. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 67 с. : іл. − (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Юрій Васильович Громик [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; авт-упоряд. Ю. В. Громик. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – 64 с. (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Петро Миколайович Гусак : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук, О. В. Бєлкіна- Ковальчук. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 82 с.

Давидюк Віктор Феодосійович [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 88 c. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Данилюк Ніна Олексіївна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. О. Данилюк. – Луцьк, 2018. – 70 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Алла Адамівна Дмитренко : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук, Т. Ю. Гула ; упоряд. А. А. Дмитренко. – Луцьк, 2020. – 118 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Маргарита Василівна Жуйкова [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. М. В. Жуйкова. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 60 с. – (Бібліографія вчених Волинського національного університету імені Лесі Українки)

Богдан Йосипович Заброварний : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 48 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»). 

Сергій Васильович Засєкін [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2022. – с. 35. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки). – Допом. покажч.

Лариса Володимирівна Засєкіна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Федір Васильович Зузук [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2015. − 220 назв. − (Серія “Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки”).

Іванців Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. − 2019 – 45 с. − (Серія “Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки”).

Леонід Володимирович Ільїн [Електронний ресурс]: біобліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. -Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки; Терен, 2017. – 152 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки »)

Леонід Романович Калапуша [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Л. П. Бондар. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 52 c. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Карлін Микола Іванович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 95 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Наталія Петрівна Карпчук [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; авт.-упоряд. Н. П. Карпчук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – 71 с . – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки.)

Колошук Надія Георгіївна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. Г. Колошук. – Луцьк, 2018. – 52 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Жолт Олександрович Кормош : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т хімії, екології та фармації, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Еліна Калениківна Коляда [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; авт-упоряд. Е. К. Коляда. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – 57 с. (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки.).

Косаковська Леся Петрівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 68 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Костусяк Наталія Миколаївна [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. М. Костусяк. – Луцьк, 2019. – 58 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Ігор Ярославович Коцан [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2015. – 132 с. – – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Наталія Несторівна Коцан [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2015. – 106 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”). – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Кравченко Світлана Іванівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. С. І. Кравченко. – Луцьк, 2019. – 50 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Крамар Юрій Вікторович : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2020. – 36 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Кресак Юрій Павлович [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Ю. П. Кресак. – Луцьк, 2019. – 20 с.

Кулинич Мирослава Богданівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Н. Боячук. – Луцьк, 2021. – 44 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки). – допом. покажч.

Микола Михайлович Кучерепа : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 115 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Володимир Йосипович Лажнік : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 36 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Лажнік Володимир Йосипович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. В. Й. Лажнік. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 83 с. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).

Ліпич Любов Григорівна : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 88 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Петро Васильович Луцишин : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Мартинюк Олександр Семенович : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 60 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Тетяна Євгенівна Масицька [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; авт.-упоряд. Т. Є. Масицька. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – 66 c. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Олександр Григорович Межов [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; авт.-упоряд. О. Г. Межов. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2022. – 49 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Мельник Володимир Миколайович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. В. Ф. Радзій, І. П. Сидорук. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. 96 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Ірина Анатоліївна Мельник [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. 61 c. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Михайлюк Віктор Олексійович : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 28 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Мірченко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Л. П. Бондар. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 44 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Моклиця Марія Василівна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук, упоряд. М. В. Моклиця. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 58 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Іван Дмитрович Олексеюк [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2015. – 221 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

 Луїза Костянтинівна Оляндер : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидо­рук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. − 98 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Павліха Наталія Володимирівна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук, упоряд. Н. В. Павліха. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 116 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Парасюк Олег Васильович : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т хімії, екології та фармації, Каф. неорганіч. та фізич. хімії, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Л. В. Піскач. – Луцьк, 2019. – 174 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”)

Петрик Омелян Іванович [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 40 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Полінкевич Оксана Миколаївна : біобібліогр. покажч. до 40-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук, упоряд. О. М. Полінкевич. – Луцьк, 2020. – 124 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Пріма Раїса Миколаївна [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Р. М. Пріма. – Луцьк, 2019. – 57 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Свідзинський Анатолій Вадимович: біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. В. Жуйкова. – Луцьк, 2019. – 60 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Смолюк Іван Олександрович: біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Л. П. Бондар. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 28 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Людмила Василівна Стрільчук [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. [до 50-річчя від дня народж.] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; авт.-упоряд. Л. В. Стрільчук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2024. – 102 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Світлана Володимирівна Сухарєва [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. С. Сухарєва. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 56 с. (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Катерина Борисівна Сухомлін [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2015. – 72 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Євгенія Борисівна Тихомирова : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. − 75 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Олеся Леонтіївна Тоцька [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 20-річчя наук.-пед. діяльності / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. фінансів, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; авт.-упоряд. О. Тоцька. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2022. – 155 c. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки). – Допом. покажч.

Валентина Антонівна Ущина [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібілотека ; уклад. .Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

 Раїса Петрівна Федоренко : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, Ф-т психології ; уклад.: М. І. Мушкевич, І. П. Сидорук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 31 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”).

Федосов Сергій Анатолійович : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук, упоряд. С. А. Федосов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 65 c. – (Серія «Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки»).

Цьось Анатолій Васильович [Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк , 2016. – 90 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”). 

Черчик Лариса Миколаївна : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 83 с. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”). 

Шабала Ярослав Миколайович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2016. – 35 c. – (Серія “Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”). 

Шабала Ярослав Миколайович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2021. – 42 c. – (Серія «Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки»).

Тетяна Яківна Шевчук [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. [до 50-річчя від дня народж.] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. анатомії людини, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2024. – 77 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Шворак Анатолій Максимович : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Луцьк, 2019. – 40 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Шульга Світлана Анатоліївна : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. С. А. Шульга. – Луцьк, 2021. – 37 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Волинського національного університету імені Лесі Українки»)

Оксана Богданівна Ярош [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; авт.-упоряд. О. Б. Ярош ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – 43 c. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки).

Яструбецька Галина Іванівна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук, упоряд. Г. І. Яструбецька. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – 50 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»)

Яцишин Михайло Михайлович : біобібліогр. покажч. до 50-ти річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. М. Яцишин, Н. П. Яцишин. – Луцьк, 2018. – 153 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Оновлено 14.02.2024