Метабібліографія бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки

У щорічнику «Метабібліографія бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки», що виходить з 2016 року, представлено інформацію про посібники, підготовлені бібліотекою у 2023 р.

Метабібліографія бібліотеки Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2023 р. [Електронний ресурс] : покажч. бібліогр. посіб. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2024. – 17 с

Видання інформує про бібліографічні посібники різної видової і жанрової палітри, подано, зокрема, відомості про науково-допоміжні, рекомендаційні, універсальні, галузеві та інші, які були укладені працівниками бібліотеки в поточному році.

Увесь масив бібліографічних описів (55 бібзаписів) групується відповідно до «Універсальної десяткової класифікації». Бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію матеріалів.

Для зручності у користуванні рекомендовано покажчик назв укладених посібників. Цільове призначення представленого видання досить широке. Покажчик допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку можна використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть суттєву допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні читачів (забезпечить складний бібліографічний пошук).