Бібліографічна компетентність: вивчення та практика

У дні академічної доброчесності, що нині проходить у нашому університеті, в бібліотеці ВНУ ім. Лесі Українки відбувся захід на тему «Бібліографічна компетентність: вивчення та практика».

На початку заходу в. о. директора бібліотеки Оксана Петрик наголосила на важливості популяризації академічної доброчесності через усі інституційні інструменти з метою розвитку навиків академічної етики у здобувачів освіти.

Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Лариса Бондар поінформувала студентів про те, що бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні для його характеристики і визначення відмінностей від інших, котрі одержують у результаті аналітико-синтетичної переробки інформації.

Здобувачам освіти роз’яснили, що процес складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною методикою множини бібліографічних даних про окремий документ, його частину, або групу документів, а також ознайомили з правилами складання бібліографічного опису, які регламентовані відповідними державними стандартами. Продемонстрували види бібліографічного опису за повнотою набору елементів та за структурою.

У другій частині заходу провідний бібліограф Людмила Дейнека запропонувала учасникам заходу практичне закріплення поданого матеріалу шляхом наочного складання бібліографічних описів за наведеними прикладами. Студенти також мали можливість самостійно попрацювати з різноманітними видами документів із різною кількістю авторів, попрактикуватися стандартизовано здійснювати опис джерела інформації.

Варто зауважити, що подібні заняття є вкрай необхідними для здобувачів освіти, адже вони допомагають не лише напрацюванню практичних навичок правильного оформлення списків літератури до наукових праць, а й сприяють розвитку академічної етики та доброчесності у наукових дослідженнях.