Нові надходження літератури іноземними мовами

За сприянням археолога Олексія Златогорського фонди нашої бібліотеки збагатились літературою іноземною мовою. Колекція книг та наукових журналів з історії, джерелознавства та етнології передані по книгообміну Окружною публічною бібліотекою ім. Повіласа Вишинського м. Шяуляй.

Особливе місце серед видань займає «Lietuvos Metrika = Литовська Метрика» – зібрання архівних документів, які виходили в канцелярії Великого князівства Литовського періоду XV-XVIII століть та вважаються важливим комплексним джерелом з історії соціально-економічного розвитку та міжнародної політики Великого князівства Литовського та держав, які входили до його складу.

Цікавим для ознайомлення та вивчення є міжнародний науковий журнал «Lietuvos archeologija = Археологія Литви», виданий Інститутом історії Литви, який публікує дослідницькі статті з археології Литви та Балтійського регіону.

Також цінною є колекція міжнародного наукового журналу виданого Вільнюським університетом «Archaeologia Lituana = Литовська археологія», який публікує наукові статті, присвячені історії, теорії та методології археології, а також велика увага приділяється питанням балтійської ідентичності, новим дослідженням і відкриттям.

Подаровані колекції книг та журналів англійською та литовською мовами стануть важливим науковим інформаційним джерелом для дослідницької та наукової діяльності університетської спільноти.